x

Houd jij makkelijk veel ballen in de lucht?

Volgend jaar treden relatief veel OR-leden af, dus grijp je kans en kom bij de OR!

Godfried: “Als bestuur moeten we soms moeilijke besluiten nemen. Het is fijn dat er een OR is die kritisch met ons meekijkt en ons adviseert. We hebben een goede samenwerking waarbij de OR al in een vroeg stadium betrokken wordt. Dot komt de efficiëntie van de besluitvorming ten goede.”

Henriëtte van der Velden (voorzitter OR): “Door zitting te nemen in de OR word je blik op onze organisatie veel breder. Je leert hoe het ziekenhuis in elkaar zit en je kunt invloed uitoefenen! Als OR-lid ben je een verbindende schakel: het is een uitdaging om mee te denken over het beleid en de belangen van collega’s te vertegenwoordigen.” Godfried en Henriëtte nodigen iedereen uit om zich verkiesbaar te stellen; vooral verpleegkundigen zien we graag terug in de vernieuwde OR.
Lees meer over stage lopen bij de OR.


Like | 5

Video