x

2021: Het jaar van All in the game

Met All in the game bouwen we aan een optimale balans tussen de steeds veranderende zorgvraag en de personele bezetting in het GHZ. Er is een pilot gehouden op de verpleegafdelingen Longgeneeskunde en Neurologie en op de polikliniek Kindergeneeskunde. In de pilot is gewerkt met een nieuw roosterbeleid en met speciaal daarvoor opgeleide planners, die zich volledig bezig hielden met het maken van de roosters voor de verschillende afdelingen. We kijken terug op een succesvolle periode! Ook in de coronaperiode is gebruik gemaakt van dit werkproces, de kennis van de planners en de projectleden van All in the game.

Henk-Jan Messchendorp is sinds januari projectleider en blikt alvast vooruit: “De komende maanden maken we het roosterbeleid definitief. Hierin vind je alle afspraken voor het opstellen van een rooster. Bijvoorbeeld de deadline voor het aanleveren van je wensen en wanneer je een nieuw rooster mag verwachten. Belangrijk is dat straks voor iedereen dezelfde afspraken gelden zodat we roosters van verschillende afdelingen nóg beter op elkaar kunnen afstemmen. Omdat de roosters worden gemaakt in OWS, wordt ook OWS aangepast zodat het optimaal ingezet kan worden. Als alles rond is gaan andere afdelingen één voor één over op deze nieuwe werkwijze. In 2021 hopen we allemaal All in the game te zijn!”


Like | 7

Video