x

NOVA

Ruim een maand zijn we nu live met ons nieuwe EPD. Er is keihard gewerkt en hoewel we merken dat ook de NOVA-projectleden aan vakantie toe zijn, is de sfeer in alle projectgroepen positief en opgelucht. Terugblikkend zien we dat de corona-crisis op een aantal plekken in het programma heeft geleid tot aanpassingen, maar dat alle verschillende deelprojecten uit fase 1 zijn opgeleverd. Natuurlijk zijn er nog restpunten en nieuwe inzichten die vanuit het programmamanagement de komende weken opgepakt zullen worden.

Naast het afsluiten van fase 1, starten we de komende weken ook met de nodige voorbereidingen om in oktober met fase 2 te kunnen starten. Daarin staan OK, CSA, PDSM-OK en Medicatie EVSĀ  centraal.

Maar tot die tijd is er natuurlijk ook nog de NOVA Summer School: online instructies om medewerkers (nog) beter met het nieuwe EPD te helpen werken. De onderwerpen voor deze online instructies zijn geselecteerd op basis van de vragen die via floor support binnenkwamen. Thema’s die onder andere terugkomen zijn: TOP 123, vochtbalans (EVD), werklijsten (EPD) en overdracht (PDMS-IC).


Like | 5

Video